Company profile Download center Activities around the company News Network


SpectrAA – 50/55

ตั้งโปรแกรมโดยใช้แป้นอักษรสร้างอยู่ภายในเครื่องและทำงานด้วยจอภาพ LCD เพื่อแสดงผลวิเคราะห์และแสดงด้วย calibration graphics สามารถขยายงานให้กว้างด้วยการต่อเข้ากับ PC
AA50/55

 • สำหรับห้องปฏิบัติการที่ต้องการเข้าสู่ระบบ AA ที่มีประสิทธิภาพ  การทำงานก้าวหน้า
 • SpectrAA 50 ระบบ single beam
 • SpectrAA 55 ระบบ double beam

Go to top

AA – 140 & 240

ทำงานโดยอัตโนมัติพร้อมด้วยซอฟแวร์ที่ใช้งานง่าย ควบคุมการทำงานด้วย PC
AA 140 ระบบ single beam รุ่น AA 240 ระบบ true double beam
 • เลือกความยาวคลื่นและ slit โดยอัตโนมัติ
 • ตำแหน่งของ 4 หลอดติดกับเครื่องทำให้เปลี่ยนได้เร็วและด้วยความมั่นใจ
 • อุ่นหลอดถัดไป ช่วยให้ประหยัดเวลาวิเคราะห์

Background corrector ใช้เวลาตอบสนองเร็ว 2 mA ทำให้การแก้สัญญาณรบกวนของ transient background signal มีความถูกต้อง

Go to top

AA – 240FS

ทำงานรวดเร็วเท่ากับ ICP – OES
Varian ได้จดสิทธิบัตรเครื่อง AA ระบบ Fast Sequential (FS) แต่ผู้เดียว ทำให้สามารถวัดได้ทั้งหมดทุกธาตุในแต่ละตัวอย่าง ก่อนที่จะวัดตัวอย่างถัดไป
 • เครื่อง AA ทั่วไป วัดตัวอย่างครั้งละ 1 ธาตุ ให้เสร็จก่อนจึงวัดธาตุถัดไป แล้วย้อนกลับมาวัดแต่ละตัวอย่างอีกครั้ง
 • AA 240FS วัดตัวอย่างได้หมดทุกธาตุเป็นชุดโดยไม่ต้องดูดตัวอย่างซ้ำอีกครั้ง – ด้วยการลดเวลาการวิเคราะห์ตัวอย่าง ทำให้ปริมาณที่ได้รับเพิ่มขึ้นถึง 50%
 • วิเคราะห์ได้ครอบคลุมทุกธาตุโดยไม่จำกัดจำนวน
 • ลดการสิ้นเปลืองตัวอย่าง – ลดเวลาตลอดการวิเคราะห์ ทำให้ตัวอย่างที่ต้องทิ้งไปน้อยลง
 • ประหยัดค่าแรง – ลดค่าใช้จ่าย – ยิ่งมีจำนวนธาตุที่ต้องการวัดมากเท่าใด ยิ่งประหยัดได้มากขึ้นเท่านั้น
 • เพิ่มความแม่นยำและเพิ่มความถูกต้องด้วยการต่อพ่วงกับ internal standard correction – เพื่อแก้ไขความแตกต่างทาง physic   ความผิดพลาดจากการเตรียมตัวอย่างหรือ drift

Fast Sequential (FS) คือความก้าวหน้าล่าสุดของ AA

Go to topAA – 280FS


เครื่องที่มีความคล่องตัวมากที่สุด ให้คุณสมบัติในการวิเคราะห์สูงสุด ทำงานร่วมกับภาค optics ระดับงานวิจัย ทำให้มีความแม่นยำสูงสุดและให้ผลงานมากที่สุด แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ

AA 280 FS Flame บรรจุ 8 หลอด เพื่อให้วิเคราะห์ธาตุได้มากกว่า โดยต่อเนื่องจากการดูดแต่ละตัวอย่างเพียงครั้งเดียว

AA 280 Zeeman ทำงานโดยเอาการแก้สัญญาณรบกวนแบบ fast transverse Zeeman background correction ร่วมกับ GTA – 120 Graphite Furnace ทำให้คุณสมบัติของเตาเผา (furnace) เหนือกว่าและแก้สัญญาณรบกวนให้มีความถูกต้องมากที่สุด

 • เพิ่มคุณสมบัติของ detection limits สูงขึ้นด้วย หลอด UltrAA Lamp ทำให้ noise ลดลง sensitivity สูงขึ้น ให้ความมั่นใจว่าขีดการตรวจวัด (detection limits) ต่ำสุด
 • ทั้งรุ่น 240Z และ 280Z ช่วยให้ผู้ใช้ปรับ background correction ได้สูงสุด เพื่อเพิ่ม sensitivity และลด interference
 • สามารถใช้อุปกรณ์ VGA ร่วมกับ Zeeman เพื่อใช้เทคนิค hydride generation

Go to top


AA 240Z & AA 280Z

ในฐานะที่เป็นผู้คิดค้นเทคนิค Zeeman เมื่อปลายปี ค.ศ. 1960   Varian ได้จดทะเบียนสิทธิบัตร Zeeman ทั้งหมด และเลือกเอาเทคนิค AC modulated Zeeman ที่ให้ sensitivity มากกว่า ระบบนี้ได้พิสูจน์แล้วว่า ให้ detection limits ดีที่สุด ของเครื่อง Zeeman ในปัจจุบัน

AA 240Z และ 280Z ควบคุมด้วย Worksheet software ทำให้สามารถใช้ multitasking เพื่อเริ่มงานวิเคราะห์วันนี้  ในขณะเดียวกันสามารถเตรียมรายงานจากผลที่วิเคราะห์เมื่อวานนี้

SpectrAA Zeeman (Z)

ให้ sensitivity สูงที่สุดรวมทั้งคุณสมบัติที่ใช้งานง่ายและเป็นผู้นำ software ทางอุตสาหกรรมที่คาดว่าเป็นผู้นำของโลกด้าน atomic spectroscopyคุณสมบัติของ detection limit จะเพิ่มขึ้น ถ้าต้องการ detection limits ระดับ ultra trace เพียงเสียบ UltrAA Lamp ที่เป็น high intensity boosted discharge lamp เพื่อลด noise และเพิ่ม sensitivity ให้สูงขึ้น สร้างความมั่นใจว่าจะได้การตรวจวัดต่ำสุด (detection limits)

Go to top

Varian AA Duo System

เพิ่มผลงานได้เท่าตัวด้วย Varian Duo ซึ่งเป็นระบบ AA เดียว เท่านั้นในโลก ที่ทำงานโดยต่อเนื่องที่แท้จริง ทั้ง flame และ graphite furnace
Varian AA Duo ใช้งานโดยต่อเนื่องด้วย 2 atomizers ที่ติดกันอย่างถาวร จากคอมพิวเตอร์กลาง    1 เครื่อง  ผลลัพธ์? ใช้งานคล่องมากกว่าการเปลี่ยนและติดตั้งน้อยกว่า ไม่ต้องเสียเวลา ใช้งานได้ต่อเนื่องเพิ่มผลงานได้สองเท่า

 1. ผลงานเพิ่มมากว่า Varian AA Duo ใช้งานได้ต่อเนื่องทั้ง flame/hydride และ graphite furnace ทำให้ผลงานเพิ่มขึ้นสองเท่า
 2. ทางเลือกมากกว่า ด้วยการรวมเอา flame หรือ hydride atomizers เข้ากับ deuterium หรือ Zeeman corrected graphite furnace
 3. วิเคราะห์ตัวอย่างได้ทุกชนิด Varian AA Duo ให้ช่วง linear dynamic range กว้างที่สุด จาก sub ppb ถึงระดับ เปอร์เซ็นต์ ทำให้มีความมั่นใจที่จะวิเคราะห์ตัวอย่างได้ช่วงกว้างที่สุด
 4. เร็วขึ้น โดยใช้ประโยชน์จาก Varian AA Fast Sequential Technology ที่ทำให้ flame AAS ทำงานได้เร็วที่สุดในโลก
 5. จุดเด่นของ Duo AA คือ สามารถวิเคราะห์ได้ทั้ง Flame และ Furnace โดยต่อเนื่อง
 6. วางโครงการในอนาคตด้วยอุปกรณ์ให้เลือกมากมาย เช่น
  • Atom Concentrator (ACT-80)
  • Autosamplers (SPS-3)
  • Bar code readers
  • Electrothermal Temperature Controller
  • Flame Microsampler (Model 66) (ETC 60)
Graphite furnace accessories
 • GTA – 110 (SpectrAA – 50/55 only)
 • GTA – 120 (AA 280/ 240/ 140 only)
 • High intensity UltrAA lamps
 • M – 7500 Mercury Analyzer
 • Sample Introduction Pump System (SIPS)
 • Spare for the SPS – 5 Autosampler
 • Vapor Generation Accessory (VGA)
 • Vapor Generation Accessory (VGA) for Zeeman instrument

Go to top

 Copyright (c) 2007. Thai Unique Co., Ltd.